Det gäller mycket specialiserade verkstäder som:
■ kännetecknas av strukturer med egenskaper och dimensioner som lämpar sig för husbilarna.
■ erbjuder åtkomstmått, invändiga utrymmen i verkstäderna och verkstadslyftar som är anpassade till en husbils vikt och mått
■ kan dra nytta av specialprocedurerna för att minska tiden för åtgärderna.